pl

Programowanie z wykorzystaniem SwiftUI

"Programowanie z wykorzystaniem SwiftUI" to 5-dniowy kurs, który nauczy Cię, jak tworzyć aplikacje dla urządzeń Apple z wykorzystaniem technologii SwiftUI. W tym czasie poznasz składnię języka programowania Swift oraz najnowsze rozwiązania wykorzystywane do tworzenia interfejsów użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem systemów iOS i iPadOS. Poruszona zostaje również tematyka technologii dostępności takich jak np. wspomagające osoby niewidome i słabowidzące VoiceOver. To istotna przewaga nad innymi oferowanymi na rynku kursami i szkoleniami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał

 • Pozna składnię języka Swift
 • Pozna narzędzie programistyczne Xcode
 • Nauczy się tworzyć proste aplikacje na platformy Apple wykorzystując SwiftUI (ze szczególnym uwzględnieniem iPhone'a i iPada)
 • Dowie się, jak wspierać funkcje dostępności (accessibility)

Adresaci szkolenia

 • Programiści
 • Architekci oprogramowania
 • Konsultanci technologiczni

Wymagania wstępne

 • Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje klasy)

Plan szkolenia

 • Podstawowe typy danych
 • Instrukcje warunkowe
 • Funkcje
 • Struktury i klasy
 • Typy opcjonalne
 • Kolekcje i pętle
 • Typy wyliczeniowe
 • Protokoły
 • Domknięcia
 • Rozszerzenia
 • Podstawowe koncepcje SwiftUI
 • Popularne widoki (tekst, przyciski, obrazki, kontenery)
 • Wykorzystanie podglądów to szybkiego testowania aplikacji w różnych konfiguracjach (różne rozmiary ekranu, Dark Mode, Dynamic Type)
 • Nawigacja i przekazywanie danych pomiędzy ekranami
 • Zasilanie widoków dynamicznymi danymi
 • Obsługa wprowadzania danych (pola tekstowe i przyciski)
 • Mechanizmy dostępności
 • Dystrybucja aplikacji

Cena

 • 6150 zł (w tym 23% VAT)

Najbliższe terminy